Meet en Regel Services

is al diverse jaren actief in de commissioning discipline op projecten waar proces automatisering van toepassing is. De M.& R.S. groep is opgericht in 2004, maar expertise en ervaring zijn al opgebouwd vanaf 1985.

De activiteiten van de M.& R.S. groep vinden plaats in de marktsegmenten industrie (chemie, petro-chemie en energie productie), infrastructuur(spoor-en weg tunnels, sluizen en bruggen) en utiliteitsbouw.

Kenmerken van M.& R.S. zijn de implementatie van innovatief commissioning management in de project organisatie, het nastreven van hoogwaardige in bedrijf stelling van de diverse installaties en systemen, en een goede controle en borging van de kwaliteit van het toegepaste equipement en systemen (QA/QC).

M.& R.S. is zowel nationaal, als internationaal georiënteerd en is gespecialiseerd in het afhandelen van in bedrijf stelling en commissioning van projecten in de ruimste zin van het woord. Dat betekent adviserend en ondersteunend in het voortraject, controlerend tijdens de constructie fase, uitvoerend tijdens de test fase en de overdracht en administratief voor het overdracht dossier.

Disciplines

Innovatief management is vaak benodigd na een koers verandering.

Dit kan op allerlei gebieden zijn, maar M.&.R.S. past dit toe op de disciplines waar zij expertise in heeft en dat zijn inspecties en commissioning (in bedrijf stelling) van projecten waarbinnen ..

(lees meer)

QA/QC

Wat is het verschil tussen Quality Assurance, Quality control en testen?

Vele mensen in project organisaties hebben het verschil tussen kwaliteitsverzekering (QA), kwaliteitscontrole (QC) , het in bedrijf stellen en commissioning nog niet goed in de gaten.

(lees meer)

Personeel

Het personeel dat door M.& R.S. op projecten ingezet wordt, is toegespitst op de werkzaamheden en de discipline waarbinnen die taken vallen.

Dit kan uiteindelijk resulteren in een samengesteld commissioning team van …

(lees meer)