Meet en Regel Services

Innovatief commissioning management

Innovatief management is vaak benodigd na een koers verandering. Dit kan op allerlei gebieden zijn, maar M.& R.S. past dit toe op de disciplines waar zij expertise in heeft en dat zijn inspecties en commissioning (in bedrijf stelling) van projecten waarbinnen geautomatiseerde processen plaatsvinden.

 

Projecten in deze sfeer zijn vaak onderhevig aan scope wijzigingen, wetswijzigingen en aangepaste wensen van de klant tijdens de loop van het project. Bovendien zijn er sterke en snelle ontwikkelingen op het gebied van proces software en toegepaste equipement. Dit alles vraagt een innovatieve houding en handelwijze van het complete project management team.

Klantgerichtheid staat daarbij hoog genoteerd, maar uiteraard binnen het raamwerk van de geldende wet en regelgeving. Veiligheid van werknemers op het project en of omwonenden komt daarbij op de eerste plaats, maar daarnaast zeker ook bepaalde milieu aspecten waar men mee te maken krijgt.

 

M.& R.S. maakt de vertaalslag naar de commissioning discipline en dat komt er in de praktijk op neer dat bijvoorbeeld de inspecties op de ontwerpen en uitvoeringen van installaties voldoen aan bijvoorbeeld veranderde wetgeving. Een goed voorbeeld daarvan is de hedendaagse ATEX wet en regelgeving waar men aan moet voldoen ter bescherming van mens en milieu bij potentieel explosie gevaarlijke omstandigheden. Ook kunnen regionale en lokale instanties extra eisen opleggen aan de installatie ontwerpen, bovenop de landelijke en Europese regelgeving.

 

M.& R.S. is daarom altijd op zoek naar goede alternatieven en innovatieve ideeën om hun taken binnen een project goed uit te kunnen voeren. Klantgerichtheid en efficiëntie zijn daarbij een prima leidraad binnen het frame van innovatief commissioning management.