Meet en Regel Services

Voorwaarde voor succesvolle commissioning

Om ten volle te kunnen profiteren van de voordelen van commissioning moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
  • Het verdient aanbeveling dat de commissioner werkt in opdracht van de realisator (bijvoorbeeld de ontwikkelaar of gebruiker) en zoveel mogelijk onafhankelijk is van de ontwerp- en bouw-partijen.
  • De (rechts)positie van de commissioner moet duidelijk zijn en onderschreven worden door alle partijen, zodat bemerkingen van de commissioner worden opgevolgd.
  • Vastlegging van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en een organigram dienen daartoe duidelijk aangegeven te worden in de (project) organisatie.