Meet en Regel Services

Wat is de M.& R.S. Meet-en Regel Services voor een bedrijf?

De M.& R.S. groep heeft innovatief commissioning management, true commissioning en een degelijk kwaliteitscontrole zeer hoog in het vaandel staan voor een ieder project waar M.& R.S. in participeert en of consultancy verleent.

Jarenlange deelname in project organisaties geeft ons de ervaring dat een project meestal benaderd wordt vanuit het oogpunt van constructie, terwijl men vaak uit het oog verliest dat een project niet overdraagbaar is als er niet wordt voldaan aan de juiste testen en de administratieve dossiers niet op orde zijn.

Een goede voorbereiding, een reële planning, planningsbewaking en een degelijke kwaliteitscontrole zijn daarom essentiële onderdelen van de totale commissioning om een project te kunnen monitoren en bijsturen op de momenten dat het nodig is. Bovendien staat M.& R.S. ook garant voor een zo goed mogelijke controle en borging van de kwaliteit van het equipment en de gemaakte installaties.

Door deze principes in een vroegtijdig stadium in uw project te implementeren, voorkomt u voor een groot gedeelte dat uw project slecht afgerond of een planning c.q. einddatum niet gehaald wordt.

Goede voorbereiding geeft rust tijdens de in bedrijf stelling en daardoor is er meer duidelijkheid en minder onverwachte omstandigheden die optreden tijdens de afrondende commissioning fases van uw project.