Meet en Regel Services

Infrastructuur

M.& R.S. is vanaf 2006 ook betrokken geraakt bij de ontwikkeling en afhandeling van het complete commissioning pakket bij infrastructurele projecten zoals bijvoorbeeld spoortunnels, verkeerstunnels, sluizen en bruggen.

De taakinvulling hierbij is vaak zeer ruim en varieert van adviserend in de ontwikkelingsfase tot opzetten van protocollen, procedures en planningen in de voorbereiding, samenstellen en coördineren van een testteam tot afronden van de overdrachtstesten en invullen van het opleverdossier.

Training van personeel en functionarissen van de veiligheidsregio is daarbij een bijkomende aangelegenheid waar M.& R.S. op hoog niveau zeer bedreven in geworden is.