Meet en Regel Services

QA/QC

Wat is het verschil tussen Quality Assurance, Quality control en testen?

Vele mensen in project organisaties hebben het verschil tussen kwaliteitsverzekering (QA), kwaliteitscontrole (QC) , het in bedrijf stellen en commissioning nog niet goed in de gaten. Deze disciplines zijn wel nauw met elkaar verweven, maar het zijn wel degelijk verschillende concepten. Al deze onderdelen zijn noodzakelijk om de kwalitatieve ontwikkeling en de voortgang van elk project te bewaken en te garanderen. Het is dus heel belangrijk voor de betrokken managers en coördinatoren om de verschillen te begrijpen.

 • QA aktiviteiten: 
  Dit is een set van activiteiten die ontworpen zijn om te verzekeren dat de ontwikkeling en voortgang van het proces adequaat genoeg zijn om de kwaliteitsdoelstellingen te realiseren.
 • QC aktiviteiten:
  Dit is een set activiteiten die ontworpen is om een gerealiseerde project constructie of een onderdeel daarvan, te controleren, te evalueren en te verbeteren op het gebied van de van te voren gestelde kwaliteitseisen.(o.a. punchlist beheer)
 • In bedrijfstellingsaktiviteiten:
  Het proces van “in bedrijf stelling”is er op gericht om defecten op te sporen en te verhelpen, installaties op een verantwoorde wijze te laten functioneren.
 • Commissioning aktiviteiten:
  Een goede commissioning moet er voor zorgen dat een project overdraagbaar is. Daartoe moet men controleren of de engineering, de installatie en de documentatie voldoet aan de scope of work en aan de nationale of internationale normeringen en wetgevingen.

 

QA aktiviteiten verzekeren dat het project toerijkend gedefinieerd is en het ontwikkelen van systemen en standaarden zijn daar goede voorbeelden van. Een QA review richt zich op de proceselementen van een project en bekijkt of de gedefinieerde voorstellen voldoende gedetailleerd zijn om de kwaliteitsdoelstellingen te realiseren.

QC activiteiten richten zich met name op het vinden en verhelpen van onrechtmatigheden en het beheren van de punchlist (in samenspel met de in bedrijf stellers) is daar een onderdeel van. Inspectie van de installaties op kwaliteit en vakmanschap zijn twee andere. De M.& R.S. groep is er op gericht om deze activiteiten zo onafhankelijk mogelijk, maar wel op een innovatieve wijze uit te voeren.

Commissioning draagt zorg voor de overdraagbaarheid van het complete project en het M.& R.S. commissioning team heeft daar een ruime ervaring in opgebouwd. Daartoe is zeer veel communicatie nodig tussen de disciplines van de constructeur, het project team van de klant en vaak diverse instanties van gemeentes en of andere overheden, zodat de diverse geïntegreerde testen (testen waarbij diverse deelinstallaties en software op elkaar inspelen) uitgevoerd kunnen en mogen worden. Engineering, QA/QC, constructie, in bedrijf stelling, document control, vergunningen en veiligheid voor de mensen, omwonenden, milieu en installaties moeten dus allemaal goed geregeld zijn voordat de Site Acceptance Testen en de geïntegreerde Site Integrated Tests (en daarmee de overdracht) uitgevoerd kunnen worden.

Het is altijd controversieel wie er verantwoordelijk is voor de QA/QC activiteiten. Soms wordt er door het project management een externe partner ingehuurd om deze taken uit te voeren en de M.& R.S. groep kan hier adequaat op inspelen. Het correcte antwoord zal vaak afhangen van beslissingen van het project management. De M.& R.S. groep stelt echter:

 • Terwijl het project management de primaire verantwoordelijkheid heeft om de juiste QA/QC activiteiten toe te passen op een project, kan een externe partner vaak waardevolle expertise en perspectieven bieden.
 • De omvang van de QA/QC activiteiten behoren in het Risk management beoordeeld te worden. Als een organisatie professioneel is ingericht dan zal het management en de staf een degelijke QA/QC benadering implementeren en zal externe expertise in deze geminimaliseerd kunnen worden.